Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Vildsvin går över väg.

- Det är bara genom jakttrycket vi kan reglera vildsvinsstammens storlek – inget annat, säger Daniel Ligné. Foto: Thomas Ohlsson

Jakten reglerar vildsvinsstammen

Jägarna skjuter idag nästan 100 000 vildsvin per år. Det är fler än antalet älgar. Men genom ökad jakt har jägarna stoppat vildsvinsstammens ökning, vilket är unikt internationellt.

2017-01-13

 "Jaktåret 2012–2013 bröt jägarna utvecklingen genom att öka jakttrycket på vildsvinen."

– Vi har därmed lagt grunden till en välfungerande vildsvinsförvaltning, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Riksdagen beslutade 1988 att vildsvinet åter skulle ses som en inhemsk art. Stammen har sedan dess vuxit kraftigt, och fram till 2012 så fördubblades den vart tredje år.
Samtidigt ökade skadorna på grödor och andra problem orsakade av vildsvin, framför allt i sydöstra Sverige.

Jaktåret 2012–2013 bröt jägarna utvecklingen genom att öka jakttrycket på vildsvinen. Sedan dess har den totala stammen mer eller mindre legat still, trots att vildsvinen fortfarande sprider sig till nya områden. I de områden där problemen tidigare upplevdes som störst ligger man nu på tvåtredjedelar av de tidigare tätheterna, enligt den senaste viltövervakningen.

Vildsvinsstammarna och problemen med skador på grödor ökar idag i hela Europa.
– Det finns en omfattande internationell forskning på vildsvin. Det den svenska jägarkåren har lyckats med är något unikt säger, Fredrik Widemo, som är forskningsansvarig på Svenska Jägareförbundet och viltforskare på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).
Nyckeln till framgång är samarbete på lokal nivå, både mellan olika markägare och mellan jägare och markägare samt arrendatorer.
– De svenska jägarna är redan vana att förvalta älgen på det sättet, säger Daniel Ligné. På så sätt har vi lagt grunden till en fungerande förvaltning av vildsvinsstammen. Idag är det alltfler från kontinenten som kastar blickar mot Sverige och försöker dra nytta av våra erfarenheter.

I Sverige orsakar vildsvinen fortfarande lokalt stora skador för den enskilde jordbrukaren. Och på dessa platser behövs extra insatser – främst ett högre jakttryck – för att begränsa skadorna.
– Det är viktigt att vi fortsätter att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen, särskilt efter ett ollonår. Kan vi dessutom förenkla småskalig försäljning av vildsvinskött, stimuleras jakten ännu mer, säger Daniel Ligné .

- Det är bara genom jakttrycket vi kan reglera vildsvinsstammens storlek – inget annat.

Källa: Viltövervakningen, Svenska Jägareförbundet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick