Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Mostphotos

Björnjakt 2021

Här kommer information om vad som gäller inför björnjakten 2021.

2021-06-04

Skytten ansöker om CITES-intyg för slaktkroppen via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats (lathund bifogas detta mail). Vi rekommenderar att man använder webbläsaren Internet Explorer.

Besiktningsmannen ska lämna besiktningsrapporten till skytten på samma sätt som tidigare år. Rapporten ska laddas upp i e-tjänsten när skytten ansöker om CITES-intyget.

Om skytten inte har möjlighet att ansöka om CITES-intyget via e-tjänsten kan de kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) så mejlar vi en ansökningsblankett som kan mejlas tillbaka till registrator@jordbruksverket.se eller skickas in via post till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Om skytten väljer att skicka in ansökan via brev eller mejl så måste följande bifogas för att vi ska kunna utfärda ett intyg:

  • Kopia på kvitto på betald handläggningsavgift. Betala 350 kronor till bankgiro 5693-2486, ange ditt namn på betalningen samt 14006 CITES.
  • Kopia på besiktningsrapporten

Vi kommer under björnjakten att prioritera ärenden med björnkroppar som säljs till slakterierna och arbeta så snabbt som möjligt med dessa. Skytten kan förvara kroppen i kylen hos en vilthanteringsanläggning i väntan på CITES-intyget utan att det bedöms som en otillåten kommersiell transaktion.

Det är ok att leja bort styckningen så att slakterierna får stycka upp och frysa köttet utan att sälja det medan skytten väntar på sitt CITES-intyg. Det som är viktigt är att detta sker som ett uppdragsarbete och att det är jägaren/markägaren som fortfarande är ägare till köttet. Det blir alltså ett liknande förförande som det uppdragsarbete som en konservator utför. Det är viktigt att slakteriet tänker på spårbarheten så att köttet kan knytas till den specifika björnen. Därför bör en kopia av besiktningsprotokollet lämnas till slakteriet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick