Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Hamiltonstövaren Joreälvens Speela på rävjakt. Foto: Linnea Tysklind

Hundjakten fortsätter, men inte för klövvilt

Sista januari var säsongsavslut för hundjakt efter klövvilt. Nytt för i år är att älgjakten slutade 31 januari i hela Sverige. Likaså avslutades jakten på vuxna vildsvin (även utan hund) och från 1 februari är endast årsunge lovligt. Men lugn, än finns många möjligheter till jakt – bland annat toppfågel, räv, hare, kron- och dovvilt.

2022-02-01

Februari kan bjuda på riktigt fina jaktdagar. För dig med till exempel stövare är räv och hare lovligt några veckor till, sista februari är det som gäller för hare, med undantag för skogshare i vissa län i södra Sverige som har 15 februari som slutdatum. Men snö-, is- och temperaturförhållanden kan krångla till det. Ingen vill ju utsätta hund eller vilt för onödiga påfrestningar.

Om du vakt- eller smygjagar, är dovvilt lovligt ytterligare ett tag till, alla djur under februari och sen endast hind och kalv mars ut, vilket är nytt för i år. Dessutom får man från i år vakta eller smygjaga kronhind och kalv i februari inom kronhjortsskötselområden. Rävlock är dessutom populärt dessa sista vintermånader, beroende på var i landet du jagar finns möjlighet att jaga räv ända fram i april. Se jakttiderna för just ditt län här.

– Reglerna för när det är tillåtet att använda hund vid jakt eller för jaktträning finns reglerat i paragraf 16 jaktförordningen. Bortsett från detta ska hundar hindras från att förfölja vilt, oavsett årstid, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

Det innebär att man får ha sin hund okopplad i naturen men att den måste vara under kontroll. Den ska alltid ha ett ”osynligt koppel”. Det är straffbart om en hund förföljer vilt, såvida det inte sker vid laglig jakt under jakttid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick