Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

I år tillåts licensjakt på 201 lodjur i landet. Foto: Gry Thunes/Mostphotos

Så blir lodjursjakten

Lodjursjakten har blivit ett stående inslag i mars för många jägare. Men i år har det skett ett trendbrott. Numera ska flest lodjur fällas i södra Sverige. Totalt får 201 djur i landet fällas under licensjakten.

2023-02-27

Det är väldigt lätt att registrera sig för lodjursjakt. För det är ett krav att man registrerat sig för att få jaga lodjur. Man anmäler sig till Naturvårdsverket och jägarregistret, med följande länk.
Du får logga in dig med bank-id och därefter välja licensjakt. Då kommer du till en sida där du väljer vilket stort rovdjur du ämnar jaga.
Därefter är det bara att läsa igenom respektive länsstyrelses beslut och ge sig ut.
– I princip är reglerna ganska lika över landet, men det finns vissa skillnader. Så det är viktigt att läsa igenom beslutet för länsstyrelsen för det finns rätt många regler som ska följas, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.

I år tillåts licensjakt på 201 lodjur i landet. Detta är inte en stor del av stammen.
– Vi har en stam på cirka 1500 djur. Gränsen för gynnsam bevarandestatus är 870. Vi ligger alltså långt ifrån någon miniminivå. Jakten är väldigt reglerad så den kan på sin höjd – på marginalen – påverka stammens storlek.
De politiska målen 2013 för lodjursstammen har varit att minska antalet djur i norra Sverige, eftersom de tar över 30 000 renar varje år. I mellersta Sverige ska antalet hållas stabilt medan de ska öka i södra delarna. Dessa mål har nu uppnåtts.

– På tio år har stammen i södra området gått från 6 föryngringar till 60 – en tiodubbling. I år kommer vi troligtvis fälla flest lodjur i söder, vilket inte hänt tidigare, säger Gunnar Glöersen.
På jakten får kulvapen i klass 1 och 2 användas, samt hagelvapen.
– Eftersom lodjuren har stora hemområden är bra spårningsförhållande väldigt viktigt för att få en effektiv jakt. När djuret väl är hittat brukar det inte vara speciellt svårt att lyckas att få dem att gå i pass, säger Gunnar Glöersen.
Varje påskjutet lodjur ska anmälas till länsstyrelsen och det är upp jägaren att hålla koll på hur många lodjur som återstår på tilldelningen i varje område.

I norra rovdjursförvaltningsområdet får länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur gälla från och med den 1 mars till och med den 15 april. I övriga delar av landet får länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur gälla från och med den 1 mars till och med den 31 mars.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick