JAQT Klövviltsjakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

JAQT Klövviltsjakt

fredagen den 22 november kl 19:00, Kisa Östergötland

Välkomna på klövviltsjakt i Södra Östergötland!

KALENDER

Vi träffas fredagen den 22/11 för gemensam middag och övernattning i
anslutning till jaktmarken, jaktledaren går igenom information och berättar om marken vi kommer att jaga på under lördagen.

Lördag morgon åker vi gemensamt till jaktmarken där jaktledare och hundförare väntar för att starta igång en dags drevjakt.

Marken är ca 1200 Hektar och lovligt vilt är Vildsvin, Rådjur och eventuellt Älg om tilldelning finns kvar, detta meddelas på plats. Förväntad viltobs. 70-100 Vilt.
Lunch serveras i skogen.

Pris 2 500 Kr/person, i priset ingår boende och mat.
Antal platser: 12
Vi bibehåller oss rätten att ställa in jakten om vi inte får tillräckligt med anmälningar.

Sista anmälan 18/10

Efter 18/10 skickas information ut till alla deltagare, halva kostnaden betalas 18/10 och resterande del en vecka innan jakten.

Anmälan skickas till:
jaqt@jagareforbundetostergotland.se
Vid frågor om drevjakten kontakta jaktansvarig
Albin Turi 070-254 75 24
Välkomna!

Kontaktuppgifter: JAQT Östergötland jaqt@jagareforbundetostergotland.se

fre 22 nov 19:00 Kisa Östergötland Länk

2019-10-09 2019-10-09