Svenska Jägareförbundet

Meny
Foto: Anja Kjelsson

Foto: Anja Kjelsson

Om oss

JAQT är ett nätverk för alla kvinnor i Svenska Jägareförbundet.

Det första JAQT-nätverket bildades i Kronobergs län 1996. Därefter har många fler nätverk startats, ibland på kretsnivå, ibland på länsnivå. Idag finns aktiva nätverk i nästan alla län.

Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. 
 
Sedan JAQT startade har antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet ökat.
 
2021 hade förbundet 15.359 kvinnliga medlemmar, vilket är ca 10% av det totala antalet medlemmar. 
 
JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.

Syftet med JAQT:
  • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
  • Göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet.
  • Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt.
  • Vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare.

Mål 2022
  • Ökat antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet med 12%.
Fakta kvinnliga jägare: I Sverige finns det cirka 20 000 kvinnliga jägare och de ökar för varje år. Var fjärde person som tar jägarexamen idag är en kvinna. Av hela jägarkåren (ca 300 000) utgör kvinnorna 7 procent.

Informationsfolder om JAQT

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-09-03 2022-01-31