Svenska Jägareförbundet

Meny

Krav på jägare och hundar

(2010) Det är polisen på länsnivå som beslutar om vilka eftersöksjägare och kontaktpersoner som ska utses.

Det är även polisen som beslutar om eventuell uteslutning ur organisationen. Nu när ersättning från allmänna medel kommer att utgå, ställs krav på de som ingår, bland annat att man har tillräcklig hälsa och kroppskrafter samt är allmänt laglydig.

Därutöver ställs krav på en speciell utbildning i eftersök i anslutning till väg samt att man har jägarexamen och kulgevär klass 1. Gäller eftersöken stora rovdjur krävs ytterligare utbildning. Även hunden ska vara utbildad i eftersök på de arter eftersöken ska avse. Utbildningskraven på eftersöksjägare och hundar börjar dock gälla först efter en övergångsperiod.

Vid utförande av sina uppdrag ska såväl eftersöksjägaren som hunden vara utrustad med kläder och halsband så att det tydligt framgår vilket ärende man är ute i.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2010-08-16 2019-02-22 Ola Wälimaa