Åtelkameror, drönar mm vid jakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Åtelkamera. Foto: Mostphotos

Åtelkameror, drönar mm vid jakt

Hej ! Vad gäller vid användningen av kameraförsedda drönare, som hjälpmedel vid jakt​?

2017-12-06

Svar:

31 § jaktlagen säger att "Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar."

En drönare är att anse som en motordriven anordning enligt 31 § jaktlagen. En drönare får därför inte användas under jakt eftersom den förutom att användas till att söka efter och förfölja vilt, också kan anses avleda viltets uppmärksamhet.
Vidare regleras det hur, när och var en drönare får användas och flygas av en privatperson, ex. ska den alltid flygas så att personen själv kan se drönaren med sina egna ögon. Ytterligare information om drönare kan du finna på Transportstyrelsens hemsida.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick