Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Foto: Mostphotos

Fällfångst

Hej! 
Jag har ett par frågor om fällfångst:

2017-12-06

1. Att fånga i fälla kräver inte jägarexamen, stämmer det?
2. Är det någon miniålder på jägaren som avser att bedriva fällfångst?
3. Om den som sysslar med fällfångst och ej har jägarexamen och ej heller vapenlicens, kan man någonstans finna vilka skyldigheter personen har vid avlivningen, rent praktiskt?
4. Krävs det tillstånd/utbildning för någon annan fällfångst utöver exempelvis ripa och rävsnara norröver, eller är det fritt fram under rådande jakttider på allt vilt där det finns godkända fällor.

 

Svar:

  1. Det stämmer att det inte krävs jägarexamen för att fånga vilt i fälla.
  2. Det finns inte någon minimiålder vid fällfångst.
  3. Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel, däremot måste djuret avlivas på ett lämpligt sätt eftersom det annars kan bryta mot 27 § jaktlagen om att inte utsätta viltet för onödigt lidande och kan klassas som djurplågeri enligt Brottsbalken. Vissa djur, ex. grävling, kan du troligtvis inte avliva på ett lämpligt sätt utan skjutvapen, utan då krävs det att någon person med vapenlicens finns tillgänglig.
Du kan läsa mer om avfångning på Svenska Jägareförbundets hemsida: Vad säger lagen vid avfångning?  och Avfångning och avlivning
  4. Fångstredskapen som används ska alltid vara godkända av Naturvårdsverket. Det krävs också utbildning för att få jaga bäver med slagfälla.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick