Svenska Jägareförbundet

Meny

Korthårig vorsteh är en stående fågelhund. Foto: Oscar Lindvall

Jakt med stående hund

Jakten med stående fågelhund handlar om att hunden få fågeln att försöka gömma sig genom att ligga still och trycka, ofta i tät vegetation.

Hunden söker ut, ofta som i ett stort zickzackmönster mot vinden framför föraren som går. Hunden söker efter spårlöpor eller direkt närkontakt med fågeln.

När hunden får närkontakt med fågeln stannar den, ofta tvärt, med nosen vänd åt det håll vittringen kommer. Det kallas då att hunden står.
Jägaren närmar sig då sakta hunden, färdig att skjuta, och manar på hunden att resa fågeln, alltså få den att flyga upp. När fågeln lyfter skjuter jägaren. Direkt efter att hunden lyft fågeln ska den sätta, eller lägga sig igen.
När fågeln är skjuten skickas hunden ut att apportera, hämta, det fällda viltet.

Så jagas ripa i fjällen men även skogsfågel som tjäder och orre, samt fältfågel som fasan och rapphöna.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-07-06 2020-05-07