Så hög är brandrisken vid skytte - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Undvik övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng, rekommenderar Svenska Jägareförbundet i samband med årets extremtorka. Foto: Mostphotos

Så hög är brandrisken vid skytte

Undvik övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng. Det rådet ger Svenska Jägareförbundet i samband med den kraftigt förhöjda brandrisken denna sommar med extrem torka i hela landet.

2018-07-24

I denna varma och mycket torra sommar har frågan om att skytte kan orsaka brand kommit upp. Efter kontakt med sakkunniga ger Jägareförbundet ut följande rekommendationer: 
Det som ska undvikas är övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng. Det finns vegetation i kulfånget som oftast består av en naturlig kulle där det finns sten med risk för gnistbildning.
På skjutbanan ska kulfånget vara vegetationsfritt enligt besiktningen som polisen gör enligt säkerhetsföreskriften Säk B. Kulfånget ska dessutom bestå av material i storleken 0,2 - 8 mm och där är det i princip ingen risk för gnistbildning. Kulorna blir också kvar i kulfånget då detta är mjukt.

"Det finns vegetation i kulfånget som oftast består av en naturlig kulle där det finns sten med risk för gnistbildning."


På skjutbanor där det skjuts helmantlade kulor finns det ett utökat riskområde på 150 m bakom kulfånget. Detta beror på att om en kula träffar en tidigare kula som ligger i kulfånget kan den flyga iväg. Då kan det finnas risk att gnistbildning uppstår. Vi vet inte att detta har orsakat brand någon gång men vi har heller aldrig haft så här torrt i markerna. 

För att vara på den säkra sidan rekommenderas att det 30 minuter efter avslutad skjutning görs en koll bakom kulfånget så att ingen brand finns där.
De skjutbanor som har sågspån ovanpå kulfånget bör vara mycket observanta om man skjuter i dessa torra marker.

I övrigt ska vi tänka på att vara uppmärksam där vi har metall mot metall på skjutbanan till exempel vagnen som älgen går på, vid jaktstigen där plåtfiguren går på metallskena eller vajer. Även här kan det vara klokt att efter avslutad skjutning göra en kontroll av terrängen så att det inte pyr någonstans.
Det kan vara bra att skjutbanan också ser över sin brandutrustning att den finns och fungerar.

Vid osäkerhet så kontakta den lokala räddningstjänsten. Det är klubben som är ansvarig för verksamheten tillsammans med de skyttar som skjuter på skjutbanan. Tänk till och använd det sunda förnuftet hur skyttet bedrivs.

Risk vid jakten. Även om vi inte hört talas om att det börjat brinna efter skott vid jakt kan det vara bra att vara observant. Vid denna tid på året jagas det inte så mycket men det är en del jakt främst efter vildsvin och det kan vara bra att en stund efter ett skott se efter så att det inte uppstått gnistbildning eller börjat brinna.

Lars Björk

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick