Förhindra spridning av coronavirus på skjutbanorna - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Det är viktigt att du stannar hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Foto: Madeleine Lewander

Förhindra spridning av coronavirus på skjutbanorna

Från Jägareförbundet ligger de tidigare rekommendationerna kvar till skjutbanorna angående Coronaepidemin. Vi tycker det är bra med skytte på föreningarna och här kommer tips för att minska risken för spridning av Covid-19.

2020-05-26

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Håll minst 2 m avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Är du +70 år är det viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas
 • Inte hälsa med handslag
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Tillhandahåll gärna handsprit och/eller tvål och vatten
 • Använd gärna handskar
 • Tänk på de gemensamma ytor som personer använder, tex tryckdosor till lerduvekastare, igångsättning älg, dörrhandtag till paviljong, skjutbås etc
 • Om samma vapen används av flera olika personer bör vapnet tvättas av med handsprit
 • Endast hela askar vid försäljning/överlämning av ammunition
 • Ingen kontant betalning utan den sker t.ex. med swish
 • Vänta på din tur ute, inte i väntrummet
 • Om skjutbanan ligger så till att ingen störs kan männen gå till skogen för att urinera
 • Möblera eventuella bord så det blir minst 2 m mellan sittplatserna
 • Medtag eget fika, om fika finns på banan tänk på hygienen
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick