Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Foto: Madeleine Lewander

SäkB 2020 är nu klar

En samlad skytterörelse har efter ett omfattande arbete enats om 2020 års upplaga av säkerhetsbestämmelser för civilt skytte, SäkB. Arbetet har bedrivits parallellt med Polismyndighetens arbete med att ta fram uppdaterade myndighetsföreskrifter om skjutbanor och har därför tagit längre tid än planerat.

2020-11-18

För närvarande bedriver Polismyndigheten besiktningar av skjutbanor i enlighet med sina gällande myndighetsföreskrifter och SäkB 2015. Den är skytterörelsens gamla utgåva. Polismyndigheten har som ambition att ta fram ett eget säkerhetsreglemente för skjutbanor, istället för SäkB, som en del av den kommande föreskriften för skjutbanorna. Polisens arbete med sina egna förskrifter bedöms inte vara klart förrän tidigast under slutet av 2021 och det kan mycket väl dröja längre än så. Det är därför skytterörelsens ambition att SäkB 2020 kommer att  – och ska – få betydelse för besiktningarna av skjutbanorna framöver. Det är dock Polismyndigheten som beslutande myndighet som avgör.

Den nya SäkB 2020 finns att ladda ner här!

Jägareförbundet kommer att inom kort komma ut med mer detaljerad information till skytteföreningarna om de större förändringarna i 2020 års upplaga och viktiga nyheter att ta hänsyn till i verksamheten.

Kontakta skytteansvarig Lars Björk för ytterligare information eller frågor.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick