Svenska Jägareförbundet

Meny

Norma Jägarduvan

Gyttorp Jägarduvan syftar till att jägarna på ett roligt och jägarnära sätt ska träna inför jakten. Detta sker på lerduvor som liknar jakt på fågel.