Svenska Jägareförbundet

Meny

Formulär

Klubbens namn:
Skjutbanans namn:
Skjutbanans ägare:
Län:
Webbplats:
Ansvarig kontaktperson:
Ansvarig telefonnr:
Ansvarig epostadress:
  
Parkering:
Har er jaktskyttebana parkering med hårdgjort underlag?


Kommentar om parkeringen
Gångvägar:
Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkering till paviljongen?


Kommentar om gångvägar
Paviljong eller andra byggnader:
Har er jaktskyttebana ramper och dörrar så man kommer in med gånghjälpmedel enkelt?


Kommentar
Har skjutkuren tillräckligt stor yta för gånghjälpmedel, som rullstol?


Är skjutkurens dörrar tillräckligt breda så att man kan komma till skjutplatsen med gånghjälpmedel?


Kommentar om skjutkuren
Finns handikappsanpassad toalett?


Kommentar om toalett
Hagelbanor:
Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkeringen till skjutplattorna och är skjutplattorna i hårdgjort material?


Kommentar om hagelbanan
Kulbanor:
Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkering till skjutkuren och ramp i skjutkuren?


Kulbanor:
Är öppningen mot målområdet gjort så att man kan skjuta sittande?


Kommentar om kulbanan
 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-10-28 2016-05-31