Jägarexamensläger - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägarexamensläger

måndagen den 14 juni kl 08:00, Öknaskolan/Öster Malma

Jägareförbundet Södermanland anordnar jägarexamensvecka för ungdom. 14–20 juni 2021 kommer ungdomar få möjlighet att ta jägarexamen. Under en vecka kommer ungdomarna att bo tillsammans med kursledare på Öknaskolans elevhem och det praktiska skyttet kommer att genomföras på Öster Malma.

KALENDER 14–20 juni 2021 kommer ungdomar få möjlighet att ta jägarexamen. Under en vecka kommer ungdomarna att bo tillsammans med kursledare på Öknaskolans elevhem och det praktiska skyttet kommer att genomföras på Öster Malma.

På dagarna blir det teoripass och skyttepass. De olika teoridelarna handlar om etik, viltvård, artkunskap, jakthundar, olika jaktformer, vapen, vad lagen säger om jakt och eftersök. Skytteträningen kommer att bedrivas på Öster Malmas skjutbana. 

Digitalt teoriprov och uppskjutning sker under lägrets sista dagar. Innan denna vecka genomförs kommer deltagarna att få tillgång till jägarbokslitteraturen och bedriva självstudie för att kunna hänga med under veckan.

Olika aktiviteter planeras för kvällarna som exempelvis fältvandring, vapenvård och grillkväll.

Deltagarna kommer att delas upp i två grupper med högst 7 deltagare i varje. De kommer att turas om att vara på skjutbanan och ha teori på skolan. På elevhemmet bor deltagarna i egna rum och även en kursledare kommer att bo i elevhemmet.

Deltagarna ska ha fyllt 15 år och ha målsmans godkännande för att delta i lägret.

Se vid anmälningsförfarandet.

Lägret vänder sig i första hand till de som är medlemmar i Svenska Jägareförbundet Sörmland. I mån av plats så ger vi möjlighet att övriga ungdomar i landet anmäler sig.

Här blir ni medlemmar, om du eller din ungdom inte redan är det!

Kostnad för lägret: 8000kr - kost och logi ingår

Kostnad för digitalt teoriprov och uppskjutning tillkommer enligt Naturvårdsverkets avgifter.

Anmälan är bindande och anmälningsavgiften kan återbetalas om sjukintyg uppvisas senast sju dagar före lägrets början.

För mer information om lägret, kontakta jaktvårdskonsulent Matilda Söderqvist matilda.soderqvist@jagareforbundet.se eller Christina Berglund christina@ciam.se

Utbildningen anordnas tillsammans med Studiefrämjandet Sörmland.

Med reservation att detta arrangemang kan ställas in om restriktioner förändras pga pandemin.

Kontaktuppgifter: Matilda Söderqvist matilda.soderqvist@jagareforbundet.se

mån 14 jun 08:00 Öknaskolan/Öster Malma Länk

2021-04-01 2021-04-29