Svenska Jägareförbundet

Meny

Om Unga Jägare

Är du mellan 15-25 år och vill lära dig mer om jakt, skytte, natur och viltvård? Jagar du redan och vill träffa fler likasinnade? Vill du ha roligt och få nya vänner med samma intresse som du? Då är Unga Jägare något för dig!

Våra intressebaserade nätverk finns runt om i landet. Här får du vara med och påverka aktiviteterna för här är det ungdomarna som bestämmer vad de ska göra. Om du är nybörjare eller erfaren jägare spelar ingen roll, Unga Jägare är till för alla ungdomar oavsett tidigare erfarenheter.

Bakgrund Unga Jägare

 • Började som två pilotprojekt i Stockholm och Gävledala 2017.
 • Välkomnar alla ungdomar både med eller utan tidigare erfarenheter av jakt.
 • Erbjuder ett deltagande som är roligt, inkluderande och som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter för erfarna och oerfarna unga jägare.
 • Möter ungdomar på deras villkor och låter dem skaffa sig mer kunskap om natur, jakt, skytte, viltvård och ledarskap utifrån deras intressen.
 • Nätverken kompletterar förbundets befintliga ungdomsverksamhet i län och kretsar.
 • Varje nätverk har en styrgrupp bestående av ungdomar som beslutar om aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål.
 • Varje styrgrupp har en vägledare/bollplank som oftast är länets ungdomsansvarige.
 • Målet är att Unga Jägare-nätverk ska finnas över hela landet
 • Uppstart av nya nätverk pågår i flera län.
 • Unga Jägare följer Svenska Jägareförbundets värdegrund och policy mot kränkningar och trakasserier. 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2019-04-11 2020-09-09