bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Gråsäl. Foto: Niklas Liljebäck

Gråsäl. Foto: Niklas Liljebäck

Allt om kustjakten

Kustjakten efter säl och sjöfågel har långa anor i Sverige, men är idag en dåligt utnyttjad resurs. Svenska Jägareförbundet verkar för att den traditionella kustjakten ska bevaras, och för att det ska bli enklare att få tillgång till statens vatten, kobbar och skär för jakt.

För att slå vakt om kustjakten har Svenska Jägareförbundet inrättat ett särskilt Kustråd. Uppdraget är att bevaka, bereda och initiera frågor som rör jakt och vilt i kust- och havsområdet, samt vara Svenska Jägareförbundets sakkunniga i dessa frågor.

Kustrådet utgörs av två ledamöter från varje länsförening med kust (14 län) Ledamöterna väljs/utses av respektive läns årsstämma eller styrelse. Kustrådet sammanträder en gång per år i maj månad. Kustrådet väljer själv ordförande, arbetsutskott samt eventuella arbetsgrupper Kustrådets AU består av tre ledamöter och en tjänsteman. Ledamöterna ska representera vår norra, sydöstliga och sydvästra kust. En av ledamöterna i AU väljs till rådets ordförande. AU´s ledamöter väljs för ett år i taget. Kustrådets AU sammanträder vid behov.

Viktig övervakning av ejdern

Ejderns vikt är av stor vikt – och nu jägarna kan hjälpa till för att kartlägga hälsoläget hos den hot­ade fågelarten.

Artikel i Svensk Jakt: Viktig övervakning av ejdern


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-24 2017-08-17