bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Jakt

En ny svensk rovdjursförvaltning

Fredagen den 6 december klockan 10.30 – 15.00, Högloftet, Skansen. OBS! Fulltecknad!

2013-11-05

Ur ett strikt bevarandeperspektiv är den svenska rovdjursförvaltningen en framgångssaga.
Samtidigt har dock mängden skador och konflikter ökat i takt med de växande rovdjursstammarna.
Vilka problem orsakar rovdjuren, och hur kan problemen minskas? Vad tycker olika grupper om rovdjuren?
Vilka misstag har vi gjort, och hur kan vi undvika dem framöver? Vad fungerar bra? Vid tidpunkten för seminariet har riksdagen troligen just behandlat rovdjurspropositionen, och det är upplagt för omtag i rovdjursförvaltningen. Här diskuterar vi hur bevarande kan övergå i långsiktig
förvaltning, med hänsyn tagen till olika intressen och lokalsamhällets behov.
Samtidigt som bevarandemålen uppfylls.

Stiftelsen Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med finansiellt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

10.00: Samling, kaffe.
10.15:Hälsningsanförande. Björn Sprängare, ordförande Svenska Jägareförbundet.
10.20: En hållbar rovdjurspolitik. Lena Ek, Miljöminister.
10.45: Skador av rovdjur och skadeförebyggande. Inga Ängsteg, Viltskadecenter.
11.15: Attityder till våra stora rovdjur. Camilla Sandström, Umeå universitet.
11.45: Bensträckare
11:50: Utmaningar inom rovdjursförvaltningen. Susanna Löfgren, Länsstyrelsen  Jämtland.
12:20: Julbord på Solliden
14:00: Lärdomar från den finska rovdjursförvaltningen. Madeleine Nyman, Forststyrelsen.
14.15: Paneldiskussion
15.00: Kaffe

Kostnad: 200 kr, kostnadsfritt för studenter.
Anmälan till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 29/11. Antalet platser är begränsat. Meddela i Skansens entré att ni ska delta i seminariet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick