bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Här hittar du nyttig jaktjuridisk information

Lagar stiftas av riksdagen, förordningar utfärdas av regeringen, föreskrifter och allmänna råd utfärdas av myndigheter såsom Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Tänk på att lagar ofta utgörs av ramlagstiftning och att mer detaljerad följdlagstiftning finns i tillhörande förordningar och föreskrifter!

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut