Jämställd viltförvaltning

Svenska Jägareförbundet

Meny

Jämställd Viltförvaltning

Projektet Jämställd Viltförvaltning strävar efter att det ska vara minst 10% kvinnor i Älgförvaltningsgrupperna (ÄFG).

Inom projektet erbjuds nu en ny utbildning om Älgförvaltning, ekologi och människa. Utbildningen är en ren förvaltningsutbildning (ingen genusutbildning).