bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Hantering av personuppgifter

Svenska Jägareförbundet följer givetvis Personuppgiftslagen och följande är en sammanfattning av vad som händer när du gör en inbetalning till oss.

Då du betalar din medlemsavgift eller utbildning till Svenska Jägareförbundet sparar vi ditt namn och din adress, som du och även din bank skickar oss, i vårt register. Uppgifterna använder vi senare i vår kommunikation och för att påminna, när din medlemstid håller på att ta slut eller kursfakturan håller på att förfalla.

Om du inte uppgett ditt personnummer till oss, kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Vi gör regelbundna uppdateringar via Statens Adressregister, SPAR. Svenska Jägareförbundet genomför regelbundna rensningar i registret och då är personnummer nödvändigt för att säkerställa identiteten. Inga personuppgifter säljs vidare till andra företag och organisationer, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål.

När man som medlem får sitt inbetalningskort (eller blir medlem via hemsida motsv.) så står följande information på inbetalningskortet.
”Dina personuppgifter dataregistreras i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifterna kommer att användas vid kontakter med dig från Jägareförbundet och våra samarbetspartners. Adresskälla: Jägareförbundets medlemsregister.”

Om du har frågor om dina personuppgifter är du välkommen att kontakta förbundets medlemsservice eller personuppgiftsombud. Här kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter inte används för marknadsföringsändamål.

Har du skyddade personuppgifter? Vi följer Skatteverkets rutiner för hantering av personuppgifter och postförmedling.

Medlemsservice når du via medlem@jagareforbundet.se eller 020-22 00 10. Där kan du också få hjälp att komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud, förbundets jurist Ola Wälimaa.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-24 2018-01-19