bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vargspillning nr4

Dalarna 2017-12-11 Vargspillningsinventeringen Inventeringen pågår mellan den 1:a oktober t.o.m den 31:a mars 2018 där allmänhet och jägare har möjlighet att bidra me...

Svensk jakt – högst acceptans i världen!

Dalarna 2017-12-04 Sedan början av 1970-talet har Sifo mätt svenskarnas acceptans för jakt. – Efter mätningen i år kan jag konstatera, att vi har högst acceptans för...

Viltförvaltningsdelegationen- Vilket vackert namn men vad gör de?

Dalarna 2017-12-04 Med viltförvaltningsdelegationen samverkar länsstyrelsen i frågor om viltförvaltningen inom länet...

Jakt på varg i Dalarna vållar fortsatt debatt

Dalarna 2017-11-29 LEKSAND. Jägareförbundets kretsordföranderåd i Leksand på tisdagskvällen kom också i år att domineras av vargfrågan. Ämnet föll...

Referat från jägareförbundet Dalarnas styrelsemöte

Dalarna 2017-11-28 Kortare referat från Jägareförbundet Dalarnas styrelsemöt...

Status spillningsinventering från varg

Dalarna 2017-11-28 Vargspillningsinventeringen Inventeringen pågår mellan de...

Instruktörsträff med fokus på framtiden

Dalarna 2017-11-22 Svenska Jägareförbundet Dalarna tillsammans med Studiefrämjandet, bjöd in till ett möte, med ett 20-tal av de jägare som håller en eller flera...

Nominering av Jägarrepresentanter ÄFG Dalarna 2018-2020

Dalarna 2017-11-22 Länsstyrelsen i Dalarna utser jägarrepresentanter till älgförvaltningsgrupperna i Dalarna efter förslag från jägarorganisationerna i länet. För var...

Dags att börja tänka på motioner

Dalarna 2017-11-22 Varje medlem tillhörande jaktvårdskrets har rätt att till kretsens årsmöte väcka motion, dvs lägga förslag. Motionen skall vara kretsstyrelsen...

Vikariat jaktvårdskonsulent Falun

Dalarna 2017-11-22 Vi söker nu en vikarie för en jaktvårdskonsulent till Region Mitt med placering i Falun under tiden fram till 31 augusti 2018. Tjänsten ska i först...

Vargspillningsinventeringen

Dalarna 2017-11-22 I den pågående varginventeringen har Dalarnas samlat in 217 st prover!