Tätortsnära Jakt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Tätortsnära Jakt

torsdagen den 9 april kl 18:00, Studiefrämjandet Magasinsgatan 27 Falun

Vi utbildar jägarkåren i ett annorlunda jaktsätt med en fördjupad inriktning på etik och moral samt säkerhet då jakten i sig bedrivs i närhet till samhällen.

KALENDER Målsättningen är att minska viltolyckor

Incitamenten är att först identifiera och belysa viltolyckdrabbade vägavsnitt

Att välja en öppen dialog med berörda markägare, myndigheter samt bemötande av medborgare

Att välja rätt vapen och rätt ammunitionstyp

Att säkerställa tillstånd samt hur man informerar medborgare

Att planera utfordring för att styra vilt från olyckdrabbade vägavsnitt

Jägareförbundet Falun

Kontaktuppgifter: Henric Lindh studiefrämjandet 0702208650 henric.lindh@studieframjandet.se

tor 9 apr 18:00 - 20:15 Studiefrämjandet Magasinsgatan 27 Falun Läs mer

2020-02-21 2020-02-22