Utbildning Tätortsnära jakt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Utbildning Tätortsnära jakt

onsdagen den 3 november kl 18:00, Studiefrämjandet, Falun

Med Anders Wiklund / Falu Viltförvaltning Vi utbildar jägarkåren i ett annorlunda jaktsätt med en fördjupad inriktning på etik och moral samt säkerhet då jakten i sig bedrivs i närhet till samhällen.

KALENDER Målsättningen är att minska viltolyckor

Incitamenten är att först identifiera och belysa viltolyckdrabbade vägavsnitt

Att välja en öppen dialog med berörda markägare, myndigheter samt bemötande av medborgare

Att välja rätt vapen och rätt ammunitionstyp

Att säkerställa tillstånd samt hur man informerar medborgare

Att planera utfordring för att styra vilt från olyckdrabbade vägavsnitt

Anmälan via länken  Tätortsnära jakt (studieframjandet.se)

ons 3 nov 18:00 - 21:00 Studiefrämjandet, Falun Anmälan via länk

    2021-10-04 2021-10-04