bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf:	Madeleine Lewander

Fotograf: Madeleine Lewander

Länsmästerskap i eftersök 2023

onsdagen den 26 juli kl 18:00,

Årets länsmästerskap i eftersök genomförs för de ekipage som tävlat i resp krets inom länet Dalarna.

KALENDER Både enkel och dubbelekipage är välkomna, tävlingen genomförs med delar som kan ingå i ett eftersök som skytte, teori, skadeplats och spår.

Mer information kommer närmare tävlingsdagen.

För kretsarnas hundansvariga gäller att anmäla resp vinnare till länsansvarig för hund i Jägareförbundet Dalarna.

Anmälan ska vara inlämnad senast den 1 juli 2023

Ulf Danielsson
Hundansvarig
Jägareförbundet Dalarna

ons 26 jul 18:00

    2023-05-27 2023-05-27