bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Björnspillning

Björnspillning "Foto Kenneth Johansson"

Insamling av både björn- och vargspillning

Nu har vi jägare fått en unik möjlighet att också ta reda på hur många vargar det faktiskt finns.

2017-10-08

Nu har vi jägare fått en unik möjlighet att också ta reda på hur många vargar det faktiskt finns. Den insamling av vargspillning som ska pågå i hela landet mellan 1 oktober och 31 mars ger oss möjlighet att bidra med fakta, stället för spekulationer. Insamling av björnspillning pågår redan och avslutas vid oktober månads utgång.

Uppfattningen om hur många vargar det finns i Sverige varierar kraftigt. Vi jägare som vistas mest i markerna upplever inte sällan att det finns fler vargar än vad de officiella siffrorna säger. I samband med licensjakterna har det i flera fall funnits betydligt fler vargar än de sex som normalt tilldelats per revir. Andra grupper menar att det snarare är färre. 

Under brinnande älgjakt, kommer samtliga rovdjursansvariga i jaktvårdskretsarna att få hemskickat ett antal provtagningskit att använda vid insamlingen. Ni kan sprida dessa på lämpligt sätt och ni kommer med stor säkerhet bli kontaktade av jägare och andra som vill hämta kit hos er. 

Information om detta viktiga inventeringsarbete kommer skickas ut via Viltdata och Jaktrapport till en stor mängd jaktlag så via den kanalen kommer troligen också epost till er. Eftersom det är ett samarbete med Länsstyrelsen så har Länsstyrelsen Dalarna, i den information, gjort en del andra formuleringar men i grunden är innehållet detsamma. Vi hade önskat att Länsstyrelserna använt samma formuleringar som Jägareförbundet men varje Länsstyrelse vill sätta sin prägel på dokumentet. 

Nåväl, det viktiga är att så många spillningsprover som möjligt samlas in och att insamlingsrutinerna följs.

En bra jakt tillönskas er!!

Hälsningar från Jägareförbundets kansli i Falun

Hans Johansson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick