bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Skogsägaren och industrimannen Karl Hedin och Jägareförbundets ordförande i Dalarna, Ulf Berg (t.h) i samspråk om den framtida älgförvaltningen. Foto: Ulf Danielsson

Skogsägaren och industrimannen Karl Hedin och Jägareförbundets ordförande i Dalarna, Ulf Berg (t.h) i samspråk om den framtida älgförvaltningen. Foto: Ulf Danielsson

Karl Hedins betesundersökning

2018-05-24

DALARNA.

Nu har kretsordförandena i Jägareförbundet Dalarna fått en egen genomgång av Karl Hedins uppmärksammade undersökning om älgbetesskador. I samband med förbundets kretsorsföranderåd i Leksand medverkade både Karl Hedin och jägmästare Jacob Granberg för att redovisa sina synpunkter och slutsatser av undersökningen. 

Ett 30-tal personer hade kommit för att lyssna till genomgången. Inte helt oväntat väckte redovisningen många frågor och kommentarer kring undersökningens slutomdöme, nämligen att beteskadorna på undersökt skog varit överdrivna och att älgförvaltningen därför under många år reglerats med utgångspunkt från felaktiga grunder. 

Karl Hedin vill se en ny modell för en framtida förvaltning. Hedin menar att nuvarande älgjaktssystem bör slopas och ersättas med ett som är mindre byråkratiskt, mer exakt och som kostare mindre.

Han vill slopa älgförvaltningsgruppen som styrinstrument, men markägarna i gruppen kan oavlönade sitta kvar för att hålla koll på dagens kostnader samt 25 år gammal älgavskjutning och tallbetesareal.

Markägarna bestämmer med utgångspunkt från det vilken avskjutning som är önskvärd. Vidare föreslår Karl Hedin älgskötselomården som upprättas med kännedom om markägarnas önskemål i treårsplaner som kontrolleras och godkänns av Jägareförbundet inom ramen för det allmänna uppdraget.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick