bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

SÄLJAKTSUTBILDNING

2 kurstillfällen (1 och 2 september) Bogesunds Jaktgård, Vaxholm 1700 kr inklusive förtäring. I kursen ingår det att få kunskap om säljaktens utövande och en framgångsrik jakt.

2018-07-09

Den svenska sälstammen har vuxit starkt i svenska vatten. Därmed finns förutsättningarna för en bra säljakt. En riktad och effektiv säljakt anses svår för den oerfarne. Att besitta grundläggande kunskaper om säl, de olika jaktformerna, lagar och bestämmelser runt säljakten samt kunskap om vanliga situationer vid säljakt är nödvändigt för säljägaren och en lyckad jakt.  I kursen ingår tillvaratagande och övningsskytte med eget vapen.
Man ska även ha med sig ammunition, hörselskydd och skyddskläder (för tillvarandetagande momenten).
Kursen omfattar 1 dag med teori och praktik.
 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Sälen som art, dess anatomi och dess beteende
  • Historik, statistik och sälförvaltning
  • De olika jaktteknikerna på säl
  • Jaktetik och lagstiftning vid säljakt
  • Vapen och ammunition vid säljakt
  • Provtagning och tillvaratagande av säl
  • Praktiska övningar av tillvaratagande av säl 

Du bokar dig på vår hemsida https://jagareforbundet.se/utbildning/

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick