Jägare kräver åtgärder längs drabbad järnväg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Jägare kräver åtgärder längs drabbad järnväg

Viltolyckorna längs järnvägen mellan Falun och Borlänge har fått Dalarnas jägareförbund och andra jaktintressenter att skriva ett öppet brev till Trafikverket med krav på omedelbara åtgärder för att minska antalet viltolyckor. Sedan årsskiftet har fem älgar dödats när de påkörts av tåget och olycksstatistiken för rådjur är också mycket besvärande.

Jaktvårdskonsulent Filip Ånöstam har hjälpt jägarna i det aktuella området med skrivelsen till Trafikverket. Han delar jägarnas åsikter om orsaken till att så många älgar och rådjur fallit offer för tågolyckor.

Jaktvårdskonsulent Filip Ånöstam har hjälpt jägarna i det aktuella området med skrivelsen till Trafikverket. Han delar jägarnas åsikter om orsaken till att så många älgar och rådjur fallit offer för tågolyckor.

2019-03-19

Nu skriver Jägareförbundet i Dalarna till Trafikverket med krav på åtgärder för att minska olycksrisken. Innehållet i brevet är också undertecknat av företrädare för Nationella viltolycksrådet, Liljans jaktlag, älgskötselområdet och lokföraren Pär Karlsson. Brevskrivarna anser att en trädsäkring som gjordes för några år sedan har medfört en betydande tillväxt av lövsly, vilket lockat viltet till terrängen längs järnvägen. 

Det är i terrängen längs järnvägen mellan Tomnäs och Hinsnoret som de flesta olyckor har inträffat. Enligt jägarna är en bidragande orsak till olyckorna att det stängsel som monterades upp under 2017/18 numera ligger omlott och utgör en stor fara för viltet eftersom djuren lätt fastnar mellan stängslen. 

I brevet till Trafikverket skriver jägarförbundet att det finns stor risk för att det inte kommer att kunna genomföras någon jakt i höst inom Kronstens älgskötselområde på grund av att området drabbats av så många dödade djur. Berörda jägare i Liljans jaktlag befarar att jakten skulle få stora negativa konsekvenser för en framtida tillgång på älg. 

I brevet till Trafikverket föreslår jägarna konkreta åtgärder för att öka säkerheten för viltet längs järnvägen. De hoppas också på en snabb reaktion från myndigheten om åtgärder som kan  förhindra framtida olyckor.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick