Oenighet om rovdjurstrycket: - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf: Madeleine Lewander

Fotograf: Madeleine Lewander

Oenighet om rovdjurstrycket:

Länsstyrelsen i Dalarna ignorerar riksdagsbeslut!

2019-03-25

Länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet, bland andra länsstyrelsen i Dalarna, meddelade i förra veckan att det träffats en överenskommelse om miniminivåer och förslag på länsvis fördelning av vargföryngringar. Om Naturvårdsverket följer länsstyrelsens förslag kommer vargstammen i Dalarna att öka från sju till åtta föryngringar.  

En majoritet i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har under beredningsarbetet föreslagit en sänkning av ”varggolvet” från sju till fyra föryngringar. Men trots en flera månader lång beredningsprocess gavs majoriteten inte ens möjlighet till en reservation mot förslaget till beslut. Delegationens representanter från skogsägarna, rennäringen, fäbodbrukarna, jägarorganisationerna och de politiska företrädarna kördes över av länsstyrelsen med landshövding Ylva Thörn i spetsen! 

Länsstyrelsens brist på lyhördhet är illavarslande och riskerar att ytterligare försämra samarbetet i synen på vargpopulationen i länet. Agerandet innebär att de som sitter i viltförvaltningsdelegationen blir gisslan för beslut som Naturvårdsverket vill ha accept för. 

Vi anser att länsstyrelsen i Dalarna och även övriga länsstyrelser borde ha framfört till Naturvårdsverket vilka miniminivåer de respektive länen beslutat om för att ge verket möjligheter att sänka målet för vargstammen till 170 individer, allt i enlighet med riksdagsbeslutet. 

Länsstyrelsens i Dalarna agerande strider mot grunden i beslutet i riksdagen om rovdjursförvaltning. Riksdagen anser att vi ska ha en lokal förvaltning av rovdjur i områden som berörs av rovdjurstrycket. Länsstyrelsens uppfattning om att Dalarna ska ha minst åtta årliga vargföryngringar innebär att nästan 30 procent av landets totala vargstam ska finnas i Dalarna! 

Länsstyrelsens uppfattning är orimlig eftersom Dalarna också har ett högt tryck av björn och lodjur samt att det också finns järv i dalaskogen. 

Jägareförbundet i Dalarna kommer inte stillatigande se på när länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation förvandlas till en diskussionsklubb, utan möjlighet att påverka viktiga beslut inom ramen för en rimlig rovdjursförvaltning. 

Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna

Mats Larsson, ledamot i viltförvaltningsdelegationen, vice ordförande i Jägareförbundet Dalarna 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick