Stöd till dalajägarna i vargfrågan - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Foto: Ulf Danielsson

Foto: Ulf Danielsson

Stöd till dalajägarna i vargfrågan

Den som hade hoppats på en och hetsig och utdragen debatt när Jägareförbundet i Dalarna höll årsstämma i Malung torde ha blivit besvikna. Inte ens rovdjursfrågan förmådde väcka debattlusten, möjligen beroende på att Bo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet, stämmans huvudtalare, ställde sig bakom de synpunkter och åtgärder som förbundet i Dalarna redan torgfört

Foto: Ulf Danielsson

Foto: Ulf Danielsson

2019-03-31

De senaste veckornas debatt om hur mycket varg som ska tillåtas i Dalarnas skogar har ju blivit en stridsfråga sedan länsstyrelsen valde att ignorera vilförvaltningsdelegationens krav på färre föryngringar. Jägarförbundet i Dalarna har protesterat mot ärendets hantering och fick genom Bo Skölds anförande stöd för sitt agerande. 

- Det är en olycklig utveckling för det framtida samarbetet kring rovdjurspolitiken om länsstyrelsens viltförvaltningsdelegationer ”rundas” på det sätt som nu har skett i Dalarna. Sverige behöver inte fler utan färre vargar, förklarade Bo Sköld. 

Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, informerade stämman att det kommer att arrangeras en träff med den så kallade ”Dalabänken” i riksdagen, där jägarorganisationerna ska informera länets riksdagsledamöter om rovdjursfrågan och om hur jägarna vill att Dalarnas riksdagsföreträdare ska agera till stöd för en ansvarsfull rovdjurspolitik. 

Stämman präglades således av stor samsyn. Mötet omvalde Ulf Berg som ordförande och Anette Eklund, Enviken utsågs till ny ledamot. Övriga ledamöter i styrelsen är: Thomas Björklund, Bjursås, Johan Frost, Mora, Mats Larsson, Malungsfors, Per Torsell, Långshyttan och Pierre Hedlund, Särna.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick