Viltövervakningen 2018/2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Källa: Svenska Jägareforbundets viltövervakning

Källa: Svenska Jägareforbundets viltövervakning

Viltövervakningen 2018/2019

Rapporteringen av övrigt vilt från säsongen 2018/2019 är nu sammanställt, återigen har vi ökat rapporteringsgraden i Dalarnas län, bra jobbat!

2019-11-08

Tack vare detta får vi ett bra underlag när vi aktivt jobbar med förvaltningen, dels på lokal nivå men även när vi försöker påverka myndigheter och beslutsfattare.

Jag vill återigen trycka på vikten att ni sprider och påtalar vikten till era vänner att deras respektive jaktlag lämnar in avskjutningen i slutet av jaktsäsongen (31 Juni) varje år.

Nu blir det dessutom lättare att samla in rapporter tack vare ny viltdataappen som finns tillgängligt till alla smartphones https://www.viltdata.se/wp-content/uploads/2019/07/Viltdata-appen.pdf

Övervakningen av vilt slutar inte heller här, i våras sökte sig hundratals jägare ut i länet för att räkna älgspillning. Älgspillningsinventeringen tillsammans med Älgobsen är de enda verktygen som vi har för att visa på utvecklingen av älgstammen.

Därmed är det extra viktigt att vi har ett så korrekt underlag som möjligt till dem som sätter planerna, korrekt underlag är en viktig pusselbit för att ha en älgförvaltning som säkerställer en meningsfull jakt. 

Länk till rapporten hittar du här.

 

Med vänliga hälsningar

Filip Ånöstam

Länsansvarig jaktvårdskonsulent i Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick