299 olika vargar är identifierade! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Markeringarna redovisar var vargspillningen har samlats in.

Markeringarna redovisar var vargspillningen har samlats in.

299 olika vargar är identifierade!

DALARNA. Den extra insamlingen av DNA-prov från varg fortsätter som planerat. Spillningsinventeringen som inleddes 1 oktober i fjol pågår fram till och med 31 mars i år. Hittills har 449 prover samlats in i Dalarna vilket har bidragit till att 299 olika vargar identifierats i regionen.

Tabellen visar resultatet hittills om antalet prov som lämnats till länsstyrelsen, jägare och övriga.

Tabellen visar resultatet hittills om antalet prov som lämnats till länsstyrelsen, jägare och övriga.

2020-01-18

Spillningsinventeringen ska användas som underlag för att ta fram modeller för fångst-återfångstberäkningar av populationens storlek – enligt samma metod som använts för att beräkna björnstammens utveckling.

Det är Svenska jägareförbundet tillsammans med Länsstyrelsen som tillsammans med några ytterligare intressenter deltar i insamlingen. Alla prov som samlas in analyseras löpande och provsvaren registreras i databasen Rovbase (www.rovbase.se).

Den som vill delta i inventeringen, men saknar provutrustning, kan vända sig till Länsstyrelsen eller till Jägareförbundet Dalarna, som delare ut nödvändiga insamlings-kit för att samla in prov för DNA-test.

  • Det är viktigt att vi från jägarhåll visar uthållighet i inventeringsuppdraget så att vi får ett så rättvist resultat av vargpopulationens omfattning, säger Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna.

Ytterligare information om insamlingen kan hämtas från Viltskadecenters webbplats (www.slu.se/inventering-av-varg).

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick