bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Beslutet om årets lodjursjakt grundat på felaktigt underlag

Jägareförbundet i Dalarna har nu lämnat in en formell överklagan till förvaltningsrätten

2020-01-08

Jägareförbundet i Dalarna har nu lämnat in en formell överklagan till förvaltningsrätten av beslutet om årets lodjursjakt i länet. Dalajägarna anser att länsstyrelsens beslut bygger på ett felaktigt och bristfälligt underlag och kräver en utökning av jakten till 28 djur. Länsstyrelsens beslut gäller 15 individer i tre olika områden.

Lodjursjakten i Dalarna inleds 1 mars och får pågå som längst till den 31 mars. Av de 15 individer som länsstyrelsen i Dalarna fatat beslut om, ska högst sju hondjur över 14 kg ingå i kvoten. Jägareförbundet anser att honkvoten ska strykas och att antalet tillåtna individer höjs till totalt 28 individer fördelade på tre områden i mellersta och södra Dalarna.

I överklagan skriver Jägareförbundet en honkvot medför flera svårigheter. Risken är stor att skytten inte kan avgöra om det är en hane eller hona, speciellt som honkvoten också innehåller en viktgräns.

  • Beslutet om en honkvot skapar förvirring, rättsosäkerhet och skadar förtroendet för förvaltningen när syftet med jakten i själv verket är att öka förtroendet och skapa acceptans. Det säger Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet i Dalarna

I inlagan till rätten anser jägarorganisationen att 15 individer inte räcker för att nå den förvaltningsnivå som länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation beslutat om, nämligen 42-65 individer. Jägareförbundet anser att orsaken är dels att man inte räknat på tillväxten i det enskilda länet, dels att man använt sig av en felaktig omräkningsfaktor.

  • Att använda felaktiga omräkningsfaktorer skapar förvirring, otydlighet och misstro mot hela förvaltningssystemet, särskilt som en felaktig omräkningsfaktor också leder till att lodjursstammens storlek underskattas, anser Ulf Berg.

Jägareförbundet hävdar att det låga förtroendet för inventeringsresultaten, både hos myndigheter och organisationer, i sig är ett argument för att höja tilldelningen.

 

Länkar till:

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick