”Rädda Älgen” i fokus på jägarträff i Leksand - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Länsjaktvårdskonsulent Filip Ånöstam (t.v.) och Leif Kolseth, ordförande i Tunabygdens jaktvårdskrets diskuterar utfallet av den senaste älgjakten. Foto Christer Gruhs

Länsjaktvårdskonsulent Filip Ånöstam (t.v.) och Leif Kolseth, ordförande i Tunabygdens jaktvårdskrets diskuterar utfallet av den senaste älgjakten. Foto Christer Gruhs

”Rädda Älgen” i fokus på jägarträff i Leksand

Älgjakten i höstas och under inledningen av 2020 stod fokus när Jägareförbundet i Dalarna samlade representanter för förbundets kretsar till avstämningsmöte i Leksand. Åsikterna om utfallet av älgjakten var många.

2020-01-26

LEKSAND.

Älgjakten i höstas och under inledningen av 2020 stod fokus när Jägareförbundet i Dalarna samlade representanter för förbundets kretsar till avstämningsmöte i Leksand. Åsikterna om utfallet av älgjakten var många.

Ett sammanfattande intryck av diskussionen var att det i många delar av länet finns en oro för älgstammens utveckling.

Länsförbundets ordförande, Ulf Berg, konstaterade att mycket tyder på att det är länge sedan älgstammen hamnat på en så låg nivå som nu.

  • Älgen är nationalsymbol och resurs som utgör stommen i den svenska jakten. Därför måste vi aktivera oss och ta initiativ inom ramen för vår egen kampanj – ”Rädda Älgen”, manade Ulf Berg.

Under mötet påpekades också att skogsbrukets och jägarnas organisationer genom handslag överenskommit att sträva efter en förnuftig älgförvaltning med utgångspunkt från att jägare och markägare tar ansvar för älgförvaltningen på lokal nivå.

Älgförvaltningens aktuella status och framtid blev det helt dominerande ämnet vid träffen i Leksand med det underliggande budskapet  till kretsrepresentanterna att åka hem och informera sina kamrater om vikten av att öka engagemanget i kampanjen ”Rädda Älgen”.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick