Att tänka på inför lodjursjakten! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Att tänka på inför lodjursjakten!

Vi har senaste veckan, tillsammans med länsstyrelsen och studiefrämjandet, genomfört två informationskvällar kring den kommande lodjursjakten, där framgick några viktiga saker att tänka på. Etiken är oerhört viktigt att tänka på när det kommer till all jakt, så även lodjursjakten. Bristande etik och utförande av jakten kan innebära inskränkningar. Ett bra sätt att tänka är att skulle du kunna försvara ditt agerande för ickejägare och ifall du kan stå för ditt utförande.

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

2020-02-29

Beslutet

Detta är endast en sammanfattning av beslutet, det är viktigt att du som jaktledare läser igenom beslutet noga innan jakt.

Jakten baseras på det antal föryngring man säkrade vid lodjurinventeringen föregående vinter, där hittade man 14 föryngringar vilket enligt länsstyrelsen motsvarar 77 lodjur. Notera att jägareförbundet här inte var överens om vilket omräkningsfaktor som var korrekt och att vi anser att den rätta siffran är 88 lodjur. På grund av detta överklagade vi beslutet till förvaltningsrätten vilka gick rakt på länsstyrelsens linje.

Jakten på lodjur omfattar i länet 15 individer med max 7 hondjur över 14 kg, jakten är uppdelad på 3 områden, se bild 1.

Tilldelningen i varje delområde är följande:

A: 4 lodjur med högst 2 honor över 14kg

B: 2 lodjur med högst 1 honor över 14kg

C: 9 lodjur med högst 4 honor över 14kg

Tilldelning är fördelat så att de områden där det har säkrats föryngringar där har man fått ett lodjur per föryngring, detta för att få en så rättvis fördelning som möjligt vilket ansågs bra av de deltagare som deltog på mötet.

Varje jägare som deltar på jakten ska anmäla sig till jägarregistret enligt 49§ jaktförordningen, hur man gör det framgår i beslutet på sidan 2.

Under varje jakttillfälle måste en jaktledare vara utsedd. Jaktledaren ska informera alla deltagare om villkoren, kommunikationbestämmelser, otillåtna skjutriktningar, gränser, krav på jaktkort och vapenlicens samt andra villkor. Vidare ska jaktledaren ansvara för att det finns tillgängliga eftersökshundar som kan spåra lodjur inom 2 timmar.

Det är tillåtet att söka efter lodjurssppår med hjälp av motordrivet fordon på befintligt vägnät alternativt skoterleder. Dock är det förbjudet att spåra, förfölja eller genskjuta med motorfordon.

Man får högst använda 2 hundar på friska lodjur och man får inte byta hund på redan jagade lodjur.

Tillåtna vapen är kula (klass 1 och 2) samt hagel.

Jaktledaren ska minst en gång i timmen informera sig om återstående tilldelning, det kan man göra genom att ringa 010-2250470. Man kan använda även SMS tjänsten, hur man använder den finns i beslutet på sidan 4, men att komma ihåg är att man ändå måste ringa in till telefonsvararen en gång i timmen.

Anmälan om påskjutet lodjur ska ske direkt senast inom en timme till 010-2250470, det är skytten som ska ringa in och anmäla. De uppgifter som ska lämnas finns på sidan 5 i beslutet. Då både hanar och honor har könsöppning behöver man för att avgöra könet mäta avståndet mellan könsöppningen och anus, för honor är avståndet 30mm och hanar 60 mm mellan centrum för könsöppning och anus.

Ifall man vill behålla skinnet är det viktigt att alla benbitar följer med kroppen till SVA, ifall en tåled följer med skinnet är man tvungen att hitta det igen och skicka ner till SVA då de kräver en intakt kropp.

Hela beslutet finns här: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746f6ec516f1aa5782c6a6/1576754509741/Beslut%20om%20licensjakt%20lodjur%20i%20Dalarnas%20l%C3%A4n%202020.pdf

Övrigt

Kom ihåg att om ni jagar inom ett viltvårdsområde krävs det att ni årligen tar stämmobeslut om områdesjakt för att man ska kunna ha jakten organiserad över hela området.

Det finns risker att media vill delta i jakten, det är upptill varje jaktlag att besluta om detta. Se då till att ha en person som kan hantera detta på ett bra sätt.

Det finns även risk att aktivister dyker upp. Viktigt är att inte konfrontera dessa utan att man bryter och plundrar vapnen och påkallar polisen. Aktivisterna kommer göra allt för att provocera fram ett agerande som de sedan använder till sin fördel. Ett bra tipps är att även ni filmar och kan få deras agerande dokumenterat. Tips hur du hanterar detta finner du här: https://jagareforbundet.se/jakt/jakt-i-sverige/att-hantera-jaktsabotage/

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick