bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Vildsvinshjälpen – Jägare hjälper lantbrukare

Nu är såmaskinerna ute på fälten och då kan lantbrukarna behöva extra hjälp med att jaga vildsvin. Återigen har markägare möjlighet att få hjälp med att skydda sina grödor genom Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjalp.nu.

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

2020-04-08

Tanken bakom Vildsvinshjälpen är enkel. De lantbrukare som inte själva klarar av att vakta åkrar med grödor som vildsvinen bökar upp ska kunna vända sig till Svenska Jägareförbundet för att få hjälp.
Lantbrukaren behöver bara gå in och fylla i ett formulär på webbsidan vildsvinshjalp.nu. Därefter ordnar förbundet en kontakt med en jägare som kan hjälpa till.

Som föregående år har Svenska Jägareförbundet en beredskapsorganisation i alla län med etablerade stammar av vildsvin. Blir efterfrågan på hjälp stor kommer organisationen att växa.

  • Vildsvinshjalp.nu är gratis. Det handlar om att hjälpa varandra. Lantbrukaren hjälper till att skapa bra förutsättningar för jägaren, det kan handla om jakttorn eller att se till att det finns öppningar i grödorna så att det går att skjuta vildvin. Jägarna ställer upp och vaktar åkrarna, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Detta initiativ har lett till minskad frustration hos drabbade lantbrukare, samtidigt har dialogen mellan jägare och markägare blivit bättre. Svenska Jägareförbundet ser därför vikten av ett fortsatt arbete med Vildsvinshjalp.nu. En ökad förståelse för varandras olika roller är oerhört viktigt för att den lokala förvaltningen ska bli bättre.

Det är viktigt att komma ihåg att vildsvin rör sig över stora områden – oftast omfattar djurens hemområden många gårdar. Därför är samarbete mellan markägare lika viktigt som att jägarna samverkar över ett större område. Samarbetet är ofta en förutsättning för att kunna förvalta vildsvinen på ett effektivt sätt.

Vildsvinshjalp.nu skapar jakttillfällen och hjälper lantbrukarna att minska skadorna från vildsvin. Vi hoppas att både jägare och lantbrukare vill fortsätta att använda Vildsvinshjalp.nu.

För mer information
Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet 010-5847063

Tillbaka till överblick