Thomas Björklund död - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Thomas Björklund har avlidit, 72 år gammal. Foto: Hampus Pettersson/DT

Thomas Björklund har avlidit, 72 år gammal. Foto: Hampus Pettersson/DT

Thomas Björklund död

Samhällsbyggare och pragmatiker

2020-05-15

BJURSÅS.

Med Thomas Björklunds bortgång har Jägareförbundet i Dalarna förlorat en mångkunnig medarbetare som gjort förbundet och därmed Dalarnas jägare stora tjänster. Med sin breda kunskap om jakt, markägande och viltförvaltning har han under en lång följd av år medverkat till ett gott debattklimat och ökat samförstånd mellan olika intressen.

Under sina år som länsordförande i Jägarförbundet Dalarna, 2008–2017 och fram till sin bortgång, ledamot av styrelsen, har Björklund poängterat vikten av att nå samförståndslösningar. Som medlem i Svenska jägareförbundets rovdjursråd och med ordförandeuppdraget i Dalarnas jägareförbund som plattform tog Thomas Björklund samtidigt tydlig ställning i rovdjursfrågan.

Björklund var aktad i sin ordförandegärning också på det nationella planet. Han delade generöst med sig av erfarenhet och kunskap, vilket uppskattades bland övriga länsordföranden och av förbundets ledning.

Medveten om konflikten mellan olika intressen, underlät han aldrig att torgföra jägareförbundets inställning. Med pragmatisk varsamhet och goda relationer till politiker och myndighetspersoner, både regionalt och nationellt, fick han också uppleva ett påtagligt resultat av sina strävanden – bland annat licensjakt på varg.

I ett utskick från Falu jaktvårdskrets 2015, där Thomas Björklund höll i ordförandeklubban under 24 år, konstaterade han:

  • Rovdjursfrågan kommer att kräva fortsatt intensiva insatser, då det hela tiden kommer påtryckningar från andra intresseorganisationer som vill förvalta vargen på sitt vis. Dessa organisationer ser inte ut att minska, snarare tvärtom!

Som skogs- och markägare har Thomas Björklund bidragit med stor kunskap också i jakträttsliga frågor, vilket varit en stor tillgång i hans tidigare ordförandeuppdrag i skogsägareföreningen Mellanskog.

Björklunds arbetskapacitet och samhällsbyggare framstår i all sin tydlighet inför kunskapen om hans insatser också som företagare och mångåriga engagemang i Bjursåsbygdens föreningsliv, exempelvis ordförandeuppdraget i hembygdsföreningen.

Thomas Björklund har lagt ned sin vandringsstav. Hans insatser för jägarkåren lever vidare!

Christer Gruhs
Kommunikatör, Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick