Älgspillningsinventeringen 2020 sammanställd - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf: Mostphotos

Älgspillningsinventeringen 2020 sammanställd

Under våren genomfördes den årliga älgspillningsinventeringen i Dalarna. Nästan hälften av länets registrerade älgjaktsareal har täckts av ett stort antal jägare, närmare 500 personer.

2020-08-26

För att sätta detta i perspektiv så har 25 331 provytor inventerats och 6 605 spillningshögar registrerats. Den yta som jägarna har vandrat motsvarar även en sträcka, fram och tillbaka, från Treriksröset till Smygehuk. Med andra ord så gör jägarna ett stort, omfattande och väldigt viktigt jobb för älgförvaltningen.

Älgspillningsinventeringen tillsammans med älgobsen är de enda verktyg vi har för att på ett effektivt sätt övervaka älgstammens utveckling. Inventeringen sker främst i östra Dalarna samt längst med hela södra länsgränsen. Vi kan nu se att i dessa områden har älgstammen tydligt minskat vilket bekräftas av älgobsen. Främst handlar det om Bingsjö och Lumsheden, men även Gävle-Dala och Bjursås har en tydlig minskande trend. Man ska komma ihåg att dessa resultat speglar endast hela förvaltningsområden och förändringar i älgstammens utveckling kan även skilja sig inom ett område.  Det kan man tydligt kan se bland annat inom Gyllbergens älgförvaltningsområde.

Vi ser ett ökat tryck från flera håll att älgstammen ska minska till nivåer som försvårar en meningsfull älgjakt. Därför är det extra viktigt att vi får in så mycket information om älgstammen som möjligt, vilket ni som räknat älgspillning bidragit med. Det kommer i sin tur att hjälpa våra jägarrepresentanter i arbetet för en älgstam som möjliggör en meningsfull jakt även i framtiden.

Tack för att du har bidragit Nu ser vi fram emot en ny höst med många jaktmöjligheter!

Länk till rapporterna Rapporter klicka här

Filip Ånöstam
Länsansvarig jaktvårdskonsulent

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick