Lyckad pyrschjakt för nyutbildade - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Det är inte alltid en nyutbildad jägare kommer till skott i samband med första jakttillfället. Så skedde emellertid när tolv nyutbildade jägare träffades för pyrschjakt på marker tillhörande Jägareförbundet Dalarna. Foto Kjell Myckelberg

Det är inte alltid en nyutbildad jägare kommer till skott i samband med första jakttillfället. Så skedde emellertid när tolv nyutbildade jägare träffades för pyrschjakt på marker tillhörande Jägareförbundet Dalarna. Foto Kjell Myckelberg

Lyckad pyrschjakt för nyutbildade

På premiärdagens eftermiddag (16 augusti) träffades tolv nyutbildade jägare på Jägareförbundet Dalarnas jaktmark i södra Dalarna för att med handledning gå från teori till praktik. För några av deltagarna var detta deras första praktiska jakt.

2020-09-02

Innan jaktdagen hade de nya jägarna via distansutbildning fått teoriutbildning via Studiefrämjandets försorg. Utbildningen omfattade bland annat jaktmetod, vapenval, jaktutövandet och säkerhet, med vikt på säkra skott och kulfång. Övriga framgångsfaktorer som tysta kläder, camouflage och att tänka på vinden och vikten av att vara stillsam och ljudlös på passet, har också ingått i utbildningen. Val av lockpipor och tips med hjälp av Youtube-länkar, delades ut till deltagarna.

Den praktiska jakten med Karin Ahlbäck som ledare, inledes med att deltagarna anslöt på markens samlingsplats där jaktledaren gick igenom förutsättningarna för jakten. Radiokommunikationer kontrollerades och innan avfärden till passen påminde jaktledaren deltagarna om att stänga av ringsignalerna i mobiltelefonerna.

Efter ett par timmars jakt fick en av deltagarna läge på en bock som tillsammans med minst ytterligare ett rådjur hade rört sig framför skytten under en längre tid. Skytten kunde nöjt konstatera att bocken gick omkull.

Karin hjälpte skytten att ta ur och senare på kvällen återsamlades deltagarna för att dela upplevelsen och redovisa och iakttagelser. Utöver rådjuren som kom fram till skytten sågs också en älgko med kalv samt en råget (smaldjur).

När jakten upplöstes var åtminstone en av deltagarna mer än nöjd i och med att han hade fått med sig en riktigt fin trofé. Tio av deltagarna kom från Dalarna. Resterande två hade rest något längre för att delta.

Gemensamt för alla deltagare är att de under det senaste året har gått jägarexamensutbildning med hjälp av Studiefrämjandets kursverksamhet.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick