bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Börje Persson / Mostphotos

Fotograf: Börje Persson / Mostphotos

Vi behöver din mailadress

Många årsmöten för jaktvårdskretsarna i Dalarna kommer genomföras digitalt.

2020-12-08

På grund av pågående pandemi, som råder i landet just nu, planerar flera kretsar att genomföra sina årsmöten via digitala kanaler.

En förutsättning för att det ska fungera, så behöver Jägareförbundet din mailadress, dels för att du ska information om hur årsmötet ska gå till men även för att du ska få en inbjudan till årsmötet.

Så för att rätta upp informationen i medlemsregistret, så skickar du din mailadress till medlemsservice på Jägareförbundet.

Meddelandet som du skickar ska innehålla följande information:

ditt namn, telefonnummer, mailadress, medlemsnummer eller personnummer.

Skickas till medlem@jagareforbundet.se

Frågor om ovanstående ställer du till Britta Lundh, britta.lundh@jagareforbundet.se

Vi hörs på årsmötet ;)

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick