150 blivande jägare får utbildning digitalt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Hundratals jaktintresserade i Dalarna deltar i Jägareförbundets och Studiefrämjandets pågående jägarutbildning. Foto Christer Gruhs

Hundratals jaktintresserade i Dalarna deltar i Jägareförbundets och Studiefrämjandets pågående jägarutbildning. Foto Christer Gruhs

150 blivande jägare får utbildning digitalt

Jägareförbundet i samarbete med Studiefrämjandet har inlett det viktiga uppdraget med att utbilda nya jägare. 150 blivande jägare i Dalarna och Gävleborg hade kopplat upp sig för att lyssna till jaktvårdskonsulent Hans Johanssons digitala föredragning om vad det innebär att bli jägare.

2021-02-25

Anförandet kompletterades med ett omfattande bildmaterial med utgångspunkt från det ansvar det innebär att bli jägare - respekt för vilt, människa och natur samt att ha klara jaktetiska riktlinjer. Informationen till de blivande jägarna tog också fasta på hur jakten både regleras och organiseras i Sverige.

Ett självklart inslag i jägarutbildningen är förstås vikten av att rapportera iakttagelser av alla stora rovdjur. Utebliven lodjursjakt beror till del på att jägarna inte rapporterar vad man sett. Att inte rapportera viktiga iakttagelser leder till lägre tilldelningar, fick de blivande jägarna veta under utbildningskvällen.

En viktig del av utbildningen handlar om myndigheternas (statens och länsstyrelsens) roll för jakten i Sverige. Men också om hur jägarorganisationerna kan spela en viktig roll för beslutsprocessen i jaktpolitiska frågor, liksom  ansvar för utbildning, inventeringar och hur viltstammar kan stärkas.

Fakta som säkert imponerade på de blivande jägarna var informationen om att 200 000 jägare i 30 000 jaktlag deltar i älgjakten, att det finns cirka 200 000 jakthundar i landet och att jakten resulterar i 60 miljoner matportioner från viltkött varje år!

I Hans Johanssons ”informationspaket” fanns uppgifter om jägarens viktiga roll vid eftersök och att det är viktigt med tillgång på hundar som kan spela en avgörande roll för eftersökets resultat.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick