bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Svensk Jakt är medlemmarnas tidning med uppgift att granska både interna och externa frågor, anser Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet i Dalarna och ordförandekollegan i Örebro län.

Svensk Jakt är medlemmarnas tidning med uppgift att granska både interna och externa frågor, anser Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet i Dalarna och ordförandekollegan i Örebro län.

”Viktigt ha en tidning med rätt att granska”

Jägareförbundet i Dalarna anser att tidningen Svensk Jakt måste ha en fri roll i sin granskade uppgift. Således måste både interna och externa frågor belysas. Tanken att tidningen ska följa enbart enligt förbundsstyrelsens pipa leder helt fel.

2021-03-14

Det skriver Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna tillsammans med Göran Eriksson, ordförande i Jägareförbundet i Örebro i ett brev till förbundsstyrelsen. Brevet är en följd av diskussionen vid ordförandekonferensen i februari, då en ordförande kraftigt ondgjorde sig över att Svensk Jakt skrivit om Henry Stenson som är en motkandidat till valberedningens förslag till ny ordförande i förbundet.

Styrelsen i Jägareförbundet i Dalarna beslutade vid styrelsesammanträdet den 11 mars att ställa sig bakom formuleringarna i ett brev, som nu skickas till förbundsstyrelsen. Ulf Berg och Göran Eriksson föreslår att den kommande förbundsstämman ska slå fast att tidningen Svensk Jakt har en publicistisk frihet som medlemmarnas tidning.

  • Medlemmarna betalar i dag särskilt för att få tidningen. Då kan och ska medlemmarna kräva att Svensk Jakt inte bara torgför bulletiner från förbundsstyrelsen. En sådan ordning leder fel, anser Berg och Eriksson.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick