Fågelinfluensa konstaterat hos vilda fåglar i Dalarna - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Madeleine Lewander

Fotograf: Madeleine Lewander

Fågelinfluensa konstaterat hos vilda fåglar i Dalarna

Det utbrott av fågelinfluensa som pågått sedan i höstas sprider sig fortfarande i landet och nu har de två första fallen i Dalarnas län konstaterats.

2021-04-12

Det rör sig om en kanadagås och en sångsvan i Leksands kommun. Sjukdomen har en hög dödlighet och hög smittrisk bland fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfä mot smitta.

 

Vad ska jag göra om jag hittar en sjuk eller död vild fågel?

Kontakta viltsektionen på SVA! Detta görs via webbformulär, e-mail eller telefon (se nedan)

• Telefon: 018 67 4000

 

Råd från Jordbruksverket:

” Råd och restriktioner vid jakt"

Jägare som rör sig mycket i skog och mark är ofta de första som märker av en ökad sjuklighet eller dödlighet hos vilda fåglar. De kan därför vara ovärderliga när det gäller att tidigt upptäcka smittan. Men fågeljägare riskerar dessutom att ofrivilligt sprida smittan vidare, framför allt genom att sprida de fåglar de jagar, men möjligen också genom att bära smittan med sig från skogen och in i en tamfågelbesättning.

Har du som jägare egna tamfåglar eller besöker tamfågelbesättningar är det bra att tänka på att till exempel byta kläder och skor innan du går in till besättningen.

På grund av fågelinfluensa råder ett generellt förbud mot att använda levande and- och måsfåglar och vadare som lockfåglar. Detta gäller i hela landet på obestämd tid.

 

Mer information hittar du på länken Fågelinfluensa konstaterat i Dalarna 2.pdf

Filip Ånöstam

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick