Landshövdingen ledde jägarstämman i Falun - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Aleksandr Davydov

Fotograf: Aleksandr Davydov

Landshövdingen ledde jägarstämman i Falun

Dagordningen var omfattande och debattlustan livlig när Jägareförbundet i Dalarna höll digitalt årsstämma den 10 april. Landshövding Ylva Thörn hade tackat ja till hedersuppdraget att leda förhandlingarna, trots att förbundet inte alltid delar länsstyrelsens bedömning av hur jakt- och viltfrågor ska hanteras.

Frågan om rovdjur har en given plats på dagordningen när Jägareförbundet kallar till stämma. Pierre Hedlund, Särna tillhörde raden av delegater som hade synpunkter kring rovvilitsfrågan. Foto Christer Gruhs

Frågan om rovdjur har en given plats på dagordningen när Jägareförbundet kallar till stämma. Pierre Hedlund, Särna tillhörde raden av delegater som hade synpunkter kring rovvilitsfrågan. Foto Christer Gruhs

2021-04-11

Eftersom Ylva Thörn slutar som landshövding i sommar, var årets jaktstämma hennes sista möjlighet att leda stämman i egenskap av dalahövding. Av de meningsskiljaktigheter som av och till förekommit mellan jägarorganisationen och länsstyrelsen, kunde inte skymma landshövdingens sätt att leda stämman.

 Innan de formella förhandlingarna inleddes medverkade Mikael Samuelsson från Arvidsjaur med ett anförande om aktuella viltfrågor med betoning på rovdjursfrågan. Mikael är ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, så hans synpunkter mottogs med stort intresse bland de 70-talet ombuden.

Under de förhandlingarna behandlades två motioner, dels från jägareförbundet i Särna-Idre om rollen för kretsarnas rovviltsansvariga, dels från Falu jaktvårdskrets om innehållet regionala sidor i tidningen Svensk Jakt.

Stämman beslutade ge länsföreningen i uppdrag att ta fram en tydligare strategi på länsnivå i dialog med kretsarna när det gäller funktionen lokalt rovviltsansvariga. Motionen ska underställas Svenska jägareförbundets årsmöte

Anette Eklund i Falu jaktvårdskrets vill få en snabbare publicering av material i Svensk Jakt på nätet. Enligt motionären skulle en snabbare publiceringstakt ha betydelse för unga läsares intresse att både läsa och medverka med material om deras aktiviteter redovisas i anslutning till när den genomförts. Årsstämman beslutade bifalla motionen som nu skickas vidare till Svenska jägareförbundets årsstämma.

Stämman beslutade också bifalla ordförande Ulf Bergs förslag om att tidningen Svensk Jakt ska säkerställas som en medlemstidning med en fri roll, där också för organisationen obekväma frågor kan dryftas. Förslaget underställs en kommande förbundsstämman.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick