Länsstyrelsen säger nej till utsättning av vargar! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Länsstyrelsen vill inte ha utsättning av varg i Dalarna. Fotograf: Madeleine Lewander

Länsstyrelsen vill inte ha utsättning av varg i Dalarna. Fotograf: Madeleine Lewander

Länsstyrelsen säger nej till utsättning av vargar!

Länsstyrelsen i Dalarna anser att det inte finns några förutsättningar för utsättningar av varg i Dalarna! Det skriver myndigheten i ett yttrande till regeringen (miljödepartementet). Länsstyrelsen har funnit så stora motsättningar i länet att det i nuläget är svårt att förankra ett beslut om utsättningar av varg.

2021-04-29

Bakom beslutet i länsstyrelsen finns ett samråd med viltförvaltningsdelegationen, som i sitt yttrande konstaterat att det inte finns några som helt förutsättningar att få acceptans för en utsättning av varg i länet. Länsstyrelsen konstaterar därför att en utsättning av varg skulle omkullkasta förtroendet för rovdjursförvaltningen i Dalarna och riskera konfrontationer mellan allmänhet och länsstyrelsen.

Det är Mats Larsson i Malungsfors som fört Jägareförbundets i Dalarna talan i utsättningsfrågan. I sin roll i viltförvaltningsdelegationen har han varit mycket tydlig i sina synpunkter om det olämpliga med att försöka arrangera utsläpp av varg i Dalarna.

 

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick