Minkfällor till Västerbergsslagens jaktvårdskrets - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Första utsättningen. Foto Torbjörn Andersson

Första utsättningen. Foto Torbjörn Andersson

Minkfällor till Västerbergsslagens jaktvårdskrets

Den första av Västerbergslagens JVKs minkfällor är nu utlånad och utsatt hos en av kretsens medlemmar. (bifogad bild från utsättningen)

2021-04-27

Historien runt dessa fällor började enligt nedan:

Våra medlemmar har, precis som på många andra håll, kunnat se en stor predation av kräftor i vattendragen runt om inom kretsen.

Tyvärr har en även tydlig nedgång av sjöfågelbestånden i vattnen kunnat ses de senaste åren.

Frågan väcktes då om hur vi som jaktvårdskrets skulle kunna hjälpa våra medlemmar att minska problemen och sänka stammarna av mink i vattendragen.

Styrelsen la då fram ett förslag till årsmötet att köpa in 4 st minkfällor som kretsens medlemmar vid behov kan låna.

Sagt och gjort, 4 fällor köptes in via Jägareförbundet Dalarnas kontor i Falun och finns nu till utlåning hos kretsen.

(För detta erhöll kretsen ett bidrag á 1200 kr ur Jägareförbundet Dalarnas Kretspott.)

Den första av fällorna är nu utplacerad ut hos en av kretsens medlemmar.

Med detta projekt hoppas vi att sjöfågelbestånden ska få en chans att återhämta sig, samt att kräftorna kan öka till antal i våra vatten.

Vid intresse hänvisas medlemmarna till kretsens hemsida för mer information.

Länk till utlåningen.

Utlåning av minkfällor till Jaktvårdskretsens medlemmar | Jägareförbundet Västerbergslagen JVK - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

 

Torbjörn Andersson
Ordförande
Västerbergslagens Jaktvårdskrets
Jägareförbundet Dalarna

E-post: torbjorn.andersson74@telia.com

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick