Rättviks-kritik av regeringen får stöd av jägarna i Dalarna - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Nyordningen som innebär att Naturvårdsverket tar över jägarnas uppdrag inom ramen för det Allmänna uppdraget av vilt, vållar både kritik och oro i jägareleden. Photo: Mostphotos

Nyordningen som innebär att Naturvårdsverket tar över jägarnas uppdrag inom ramen för det Allmänna uppdraget av vilt, vållar både kritik och oro i jägareleden. Photo: Mostphotos

Rättviks-kritik av regeringen får stöd av jägarna i Dalarna

Regeringsbeslutet i januari om att avveckla det så kallade allmänna uppdraget, som sedan slutet av 1930-talet hanterats av Svenska jägareförbundet, fick massiv kritik när Dalarnas jägareförbund höll länsförbundsstämma i Falun. Stämman var övertydlig i kritiken mot beslutet, vilket innebär att Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta över och förvalta det allmänna uppdraget från jägareförbundet.

2021-04-10

Det är jägareförbundet i Rättvik som i en motion till länsförbundsstämman i Dalarna tagit upp nyordningen, vilken innebär Naturvårdsverket tar över ansvaret för viltförvaltning och jaktfrågor. Rättviks-jägarna ogillar nyordningen av flera skäl; dels befarar de att jakten kommer att fördyras när det allmänna uppdraget går i graven, dels befarar man att pengar som tidigare kunnat satsas i viltvård i fortsättningen ska finansiera myndighetens administration. Det finns också farhågor för hur eftersöksarbetet av  trafikskadat vilt ska hanteras.

Jägareförbundets Falu-stämma i lördags ställde enhälligt upp bakom åsikterna från Rättvik. Ulf Berg, ordförande i Dalarnas jägareförbund befarar att jägarna får betala för den nya myndigheten via höjd avgift på det statliga jaktkortet och att nyordningen dessutom riskerar motivationen för viltvårdsarbetet bland jägarna.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick