Dalarnas viltförvaltningsdelegation beslutar om jaktider på älg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Dalarnas viltförvaltningsdelegation beslutar om jaktider på älg

När det gäller jakttider för älg, är det nu fasta startdatum, 1 september i norra Dalarna och 8 oktober i södra Dalarna.

2021-05-12

Inte många har nog undgått de nya förändringarna i jakttider som regeringen beslutade om i slutet av förra veckan. Beslutet gick i mångt och mycket våran väg men i några delar kan vi inte vara annat än missnöjda.  Förkortade tider för att jaga räv och grävling med hund ovan jord är två exempel.

Vad gäller jakttiderna för älg så är det nu fasta startdatum, 1 september i norra Dalarna och 8 oktober i södra Dalarna. Fasta startdatum innebär dock inte att man måste börja dessa dagar, utan man kan inom jaktlagen fortsätta med sina traditioner att börja första måndagen i september alternativt andra måndagen i oktober, man kan även om man vill börja på lördagen eller söndagen istället, detta är upp till varje jaktlag att bestämma.

En annan del i de nya jakttiderna är brunstuppehållet där det framgår att länsstyrelsen med VFD får bestämma om brunstuppehåll under 14 dagar om det inte försvårar måluppfyllnaden gällande skadebilden på skog och trafik.

Idag, 12 maj, hade viltförvaltningsdelegationen i Dalarna möte där man på inrådan av länsstyrelsen fastslog de sedan 2020 beslutade jakttiderna vad gäller brunstuppehållet. Jägareförbundet i Dalarna ser mycket positivt på länsstyrelsen förslag och det beslut som togs och kommer alltid i fortsättningen av jaktetiska skäl stå upp för brunstuppehållet och kommer inte acceptera eventuella förslag på slopande.

 

Med anledning av beslutet i VFD kommer jakttiderna för älg i Dalarna att vara följande:

Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan,

Noppikoski, Siljansringen, Särna Idre, Transtrand samt Älvdalens

 

Älgförvaltningsområden:

1–26 september 2021, samt 9 oktober 2021–31 januari 2022.

 

För övriga delar av länet:

8 oktober 2021 – 31 januari 2022

 

Ulf Berg
Ordförande
Jägareförbundet Dalarna

Mats Larsson
Jägareförbundet Dalarna

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick